Inne gatunki maj mniej szczcia i atwo jest przypisa do Dziea wartoci pozaestetyczne. Za dziaanie na polu estetyki uznaj harmonizowanie skadnikw sztuki. e-mail: [email protected] - jak najbardziej tak - oczywicie brzydota harmonijna (jakkolwiek rozumie harmoni). Emocjonalny stan psychiki jest elementem niezbdnym ale nie wystarczajcym. Bez celowej (czyli sztucznej) kompozycji estetycznej nie ma Sztuki - kompozycje naturalne (przyroda) nie s sztuk (chocia potrafi by pikne), kompozycje przypadkowe (np. w tej chwili tworze jak sztuk, ale obawiam si reakcji odbiorcy, to mie, ale jesli on jej nie zaakceptuje? zaptliem si nieco, ale mam pytanie koncowe na rozwinicie dyskusji: czy bez odbiorcy moge uprawia sztuk? wydaje mi si, e trzeba pokazywa wiat taki jaki jest."A jaki jest wiat ?… continue reading »


Read more

Now, for a photo taken on or after 1 January 1955, copyright for non-Crown Copyright photos is "life of creator plus 70".… continue reading »


Read more

The first thing a woman sees when you send her a message on an online dating site is the subject line. Come on, you can be more creative than all the other guys who write a boring “hey”, “how are you” or “hello beautiful” in the subject line.… continue reading »


Read more

file type Trainer file size515.3 KB last update Tuesday, June 01, 2010 downloads4910 downloads (7 days)0 In order to unpack this file after download, please enter the following password: trainer.… continue reading »


Read more

So whether you're looking to find that special someone in Boston, Berlin, Barcelona or Brisbane, our international dating service can make the world seem like a much smaller place. The possibilities are endless when it comes to UK dating, but we'll do the heavy lifting to find you just the right match, thanks to our scientifically developed matching technology.… continue reading »


Read more

It was early noticed (1898) that the sepia-tone images on the shroud seem to have the character of photographic negatives rather than positives.… continue reading »


Read more